Inauguration / Indvielse

As part of a campaign to create a greener Sydhavn, where trees, flowers and life gets more space a new respite area was permanently erected on the tip of Sydhavns main street, Borgbjergsvej.

Local residents, cyclists, curious by-passers … Many came by last Friday and drank a glass of cava on the occasion of the pocket park opening.

Thanks to all who helped along the way on this project. Thanks to James and Nabil who struck the final nails just a few minutes before the official inauguration!

Som et led i en kampagne for at skabe et grønnere Sydhavnen, hvor træer, blomster og byliv får mere plads blev Sydhavns nye åndehul permanent anlagt på spidsen af Sydhavns hovedgade, Borgbjergsvej.

Lokale beboere, cyklister, nysgerrige, forbipasserende… Mange kom forbi i fredags og drak et glas cava i anledning af lommeparkens indvielse.

Tak til alle som var med på projektet. Tak til James og Nabil som slog de sidste søm knap få minutter før den officielle indvielse!

Save the date…

                                                                                                                             Lawrence Ebelle Design Studio would like to invite you to the opening of Borgbjergsvej’s new “pocket park”.

Save the date, June 15th 2012 – Sydhavnens new “pocket park” opens so come and celebrate the day with us from 3-5pm. Sammen om Sydhavnen will be treating guests to  CAVA and “bubbles”.

See you!

Address: Borgbjergsvej 1, Sydhavn

————————————————————————————————————-

Lawrence Ebelle Design Studio vil gerne invitere dig / jer til indvielsen af Borgbjergsvejs nye lommepark.

Sæt kryds i kalenderen den 15. juni 2012 –  Sydhavnens nye lommepark åbner så kom og fejr dagen med os fra kl.15-17. Sammen om Sydhavnen bydes på CAVA og “bobbler”.

Vi ses!

Adressen: Borgbjergsvej 1, Sydhavn

Byens Hegn Cool Construction: Byen Ude Foran Mit Vindue

While the Copenhagen metro is under construction, the station construction sites will be surrounded by a plywood fence. It is the aim of the people behind the competition to attract and encourage artists and other creatives to decorate the temporary “canvasses” around the city with their paintings, collages, hanging gardens… so that the building sites are more attractive to the public.

Here’s the studio’s proposal for 3 stations located on Frederiksberg. The proposal was designed in collaboration with Architect Gabriela Pruzzo.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Mens Københavns metro er under opførelse, er stationernes byggepladser omringet af ét krydsfiner hegn. Folkene bag konkurrencen har som formål at tiltrække og opmuntre kunstnere og andre kreative sjæle til at dekorere de midlertidige “lærreder” rundt omkring i byen med deres malerier, collager, hængende haver … således at byggepladserne er mere attraktive for borgerne.

Hér er tegnestuens egne forslag til 3 stationer beliggende på Frederiksberg. Forslaget er udformet i samarbejde med Arkitekt Gabriela Pruzzo.

Image

Projektet Byen Ude Foran Mit Vindue – går ud på at bruge hvert metrohegn som en fiktiv ejendomsfacade på Frederiksberg med indgangsparti og vinduer. Vinduernes originale elementer og rammer erstattes med nogle billeder om Frederiksberg og er med til at præsentere bydelens adskillige facetter for kommunens beboere og gæster. Inspirationen til denne iscenesættelse er hentet fra filmverden og billederne er metaforer for hvad Frederiksbergs beboere kan se når de kigger ud ad deres vinduer.
Facaden anvendes som et lærred for at fremhæve Frederiksbergs kendetegn og værdier.

Asphalting of the square on Borgbjergsvej

As we heralded it last month our pocket park project is taking shape. The first step was taken on wednesday 11th with the asphalting of the square, which soon will be spruced up with sculptural benches and plant boxes.

……………………………………………………………………………………

Som vi annoncerede sidste måned er vores lommepark-projekt ved at tage form. Det første skridt blev taget onsdag d.11 med asfalteringen af pladsen, som snart vil blive udsmykket med skulpturelle bænke og plantekasser.

Pocket park project launched

Pocket_Park_seen_from_BorgbjergsvejIn the spring of 2011 the studio was contracted by “Sammen om Sydhavnen” to create a distinctive gate to Borgbjergsvej.

Borgbjergsvej 1 is the entrance to the old Sydhavn. The lot on which the project will be erected is located at the corner of two busy roads and though the place today marks the beginning of Borgbjergsvej as Sydhavn’s sole shopping stroll, there are no indications of any social public space.

Our intervention focuses on / aim to:

– creating a visually attractive gate to the neighborhood

– creating opportunities for meetings and stay in the urban space

Taken into consideration these 2 concerns lead to the design of a ‘pocket park’ – a small green area in the middle of town. The luscious vegetation of the square meeting both the æsthetics and the social criteria, while being environmentally friendly and a kind of buffer zone between the heavy traffic of the Sydhavnsgade/Enghavevej junction and the more peaceful pace experienced along Borgbjergsvej.

The “pocket park” consists of a combination of wooden benches and sculptural boxes, each containing a fruit tree.

The boxes were conceived so that they would be both conspicuous from afar and appealing to the public, thus being a new focal point at this strategic location.

The project is set to start medio march 2012.

I foråret 2011 indgik Sammen om Sydhaven en aftale med vores tegnestue om at skabe et markant indgangsparti til Borgbjergsvej.

Borgbjergsvej 1, er indgangspartiet til ‘det gamle Sydhavnen’. Matriklen ligger på hjørnet mellem to trafikerede veje og selvom stedet i dag, markerer begyndelsen til Borgbjergsvej, som er Sydhavnens lokale handelsgade, er der ingen indikationer på et socialt byrum.

Vores forslag til matriklen lægger vægt på to områder:

– At skabe et visuelt smukt indgangsparti

– At skabe mulighed for møder og ophold i byrummet.

Efter flere ideer, er det besluttet, at bygge en ‘lommepark’: et lille grønt område midt i byen. Lommeparken opfylder både kriterierne for det æstetiske og det sociale og er tillige klimavenlig samt trafik-skærmende. Den frodige vegetation skaber nemlig en slags buffer zone mellem den tunge trafik ved Sydhavnsgade / Enghavevej krydset og den mere fredelige tempo oplevet langs Borgbjergsvej.

 Lommeparken består af en kombination af træbænke og skulpturelle plantekasser, som hver indeholder et frugttræ.

Kasserne er udformet således, at de både er iøjnefaldende og er en visuel appetitvækker for selve pladsen, hvilket er et nyt brændpunkt på dette strategiske sted.

Projektet er sat til at starte medio marts 2012.

Top view Borgbjergsvej_Pocket_Park

 

520.pdf

 

http://www.sammenomsydhavnen.dk/byudvikling/butikker/borgbjergsvej-1