BoligLiv i Påsken

BoligLiv

NYT BOLIGLIV UDE NU. Skynd dig at få fingre i det nye BoligLiv. Det er fyldt med den dejligste forårsinspiration. Blandt andet vores håndbetrukne notesbøger.
Tag fat i en og skriv løs om ting som inspirerer dig eller om dine Påske projekter! Fås hos The Corner Gallery, Randersgade 37 – 2100 København Ø

Feather Notebook 2

Notepad Case

If you’re busy attending symposiums, lectures, taking notes at meetings… or you simply like writing ideas on paper, our latest notepad case might just become your new best friend. When closed it resembles an elegant textile case easily dropped into a bag. When it’s unfolded it reveals a hidden A4-sleeve where to store papers and a built-in pocket where to insert your notepad.

Hvis du har travlt med at deltage i symposier, foredrag, travlt med at tage notater på møder … eller du bare gerne vil skrive idéer på papir, kan mon vores nyeste notatblok case blive din ny bedste ven. Når den er lukket ligner den en elegant stofmappe, nemt at proppe i sin taske. Når den er udfoldet afslører den en skjult A4-lomme, hvor man kan gemme sine papirer samt en indbygget lomme, hvor man kan indsætte  notatblokken.

All dressed up to the nines

Models: Spurrier & Kalumba

Premiere: our folders got spruced up with beautiful fabrics from Liberty of London, which we got our hands on while on some errands around Frederiksberg’s shopping street Værnedamsvej.
Couldn’t resist miles and miles of “Lantana”, “Twill”, “Tana Lawn” and the likes on display at the Tout Petit store – located at nr.17 of the same street. (www.toutpetit.dk)
The tiny boutique has probably one of Denmarks’ largest choice of Liberty – correct me if I’m wrong.

So now our notorious handmade archive folders are also available covered with hand-picked fabrics and patterns.

Enjoy!

 

 

 

 

 

 

 

Snig kig : Vores mapper er blevet piftet op med smukke tekstiler fra Liberty of London,  købt under nogle ærinder omkring Værnedamsvej på Frederiksberg.
Vi kunne ikke modstå kilometre og kilometre af “Lantana”, “Twill”, “Tana Lawn” som udstilles og fås hos Tout Petit – beliggende ved nr.17 af samme gade. (www.toutpetit.dk)
Den lille boutique har formentlig en af Danmarks største udvalg af Liberty – sig til, hvis jeg tager fejl.

Så nu er vores berygtede håndlavede arkiv mapper også tilgængelige betrukket med håndplukkede stoffer og mønstre.
God fornøjelse!

Handmade note / sketchbooks

Handmade note / sketchbooks are available for purchase.

I create and cover them with discarded printed fabrics. The pictures feature a fabric with black peacock feathers.

Håndindbundne bøger til salg.

Jeg laver og betrækker dem med kasserede trykte tekstiler / gamle stofrester.

De vedhæftede billeder viser et stof med sorte påfuglfjer.

Archive folder / Harmonika mapper

The studio’s latest plissé archive folders are now available for purchase (only upon request). Contact info@le-design-studio.com for specifics.

Each archive folder is unique as they’re all handmade and covered with discarded design fabrics.

Studiets seneste harmonika mapper er nu tilgængelige for køb (kun på bestilling). Kontakt: info@le-design-studio.com for at vide nærmere.

Hver harmonika mappe er unika. Enhver er nemlig håndlavet og betrukket med kasserede design stoffer.