Interior design of the French Institute of Denmark (Copenhagen) / Indretning af det Franske Institut i Danmark (København)

RVB de base The studio is currently working on the interior design and scenography of the French Institute’s new premises in Copenhagen’s so-called Latin Kvarter. The refurbishment along with the spatial design are to be created in collaboration with Pio Studio – Copenhagen. We’re looking forward to delivering the project medio september 2015.

På tegnestuen arbejder vi pt på indretning og scenografi af Det Franske Instituts nye lokaler. De er beliggende i Københavns Latin Kvarter og forventes at tages i brug medio september. Projektet udføres i samarbejde med Pio Studio – København
Vi ser frem til det færdige projekt i efteråret 2015.
Advertisements

Interview about Hovedkassen at Copenhagen City Hall

In 2007/2008 the studio was commissioned by 2+1 Ideas Agency to take part in the revamping of Copenhagen City Hall’s old Hovedkasse  – a hybrid treasury cash room designed by architect Martin Nyrop in 1905, where citizens would come to either pay their state issued bills or store their private valuables.

Hand in hand with multi-talent designer Jesper Sønderaas we developed the concept for the refurbishment of Hovedkassen. Today a state-of-the-art conference room with pioneer features. We stood primarily for both the implementation and the coordination on site as well as the creation of bespoke design pieces (partition walls, reception desk, cabinets…)

Our aim was to ensure the inscription of Hovedkassen in a line of emblematic rooms housed in the City Hall. Magistratsalen, Rådhushallen, Bryllupssalen, Festsalen… to name but a few.

Hovekassen was inaugurated in the fall of 2008 by former Mayor of Copenhagen Ritt Bjerregaard.

Here’s a short film about the premises, the challenges and the process, which lead to the Hovedkasse we know today.

http://www.youtube.com/watch?v=Q52J8V-SizM

I 2007/2008 blev tegnestuen inviteret af 2 +1 Idébureau at deltage i moderniseringen af Københavns Rådhus gamle Hovedkasse – Martin Nyrops værk fra 1905 blev i gamle dage brugt til omsætning af valutaindtjening og opbevaring af værdipapirer.

Hånd i hånd med multi-talent designer Jesper Sønderaas, udviklede vi konceptet for renoveringen af Hovedkassen – i dag et ”state-of-the-art” konferencerum med advancerede funktioner. Vi stod primært for både gennemførelsen og koordineringen på stedet samt oprettelsen af skræddersyede design elementer (skillevægge, receptionsdisk, kabinetter …)

Vores mål var at udvide viften af Rådhusets attraktioner ved at lade Hovedkassen skriver sig ind i rækken af husets mest kendte seværdigheder: Magistratsalen, Rådhushallen, Bryllupssalen, Festsalen … for at nævne nogle få.

Hovekassen blev indviet i efteråret 2008 af tidligere Overborgmester Ritt Bjerregaard.

Nedenstående vises filmen, hvor vi fortæller om konteksten, udfordringerne og processen, som førte til den Hovedkasse vi i dag benytter.

http://www.youtube.com/watch?v=Q52J8V-SizM