Architecture

In 2007/2008 the studio was commissioned by 2+1 Ideas Agency to take part in the revamping of Copenhagen City Hall’s old Hovedkasse  – a hybrid treasury cash room designed by architect Martin Nyrop in 1905, where citizens would come to either pay their state issued bills or store their private valuables.

Hand in hand with multi-talent designer Jesper Sønderaas we developed the concept for the refurbishment of Hovedkassen. Today a state-of-the-art conference room with pioneer features. We stood primarily for both the implementation and the coordination on site as well as the creation of bespoke design pieces (partition walls, reception desk, cabinets…)

Our aim was to ensure the inscription of Hovedkassen in a line of emblematic rooms housed in the City Hall. Magistratsalen, Rådhushallen, Bryllupssalen, Festsalen… to name but a few.

Hovekassen was inaugurated in the fall of 2008 by former Mayor of Copenhagen Ritt Bjerregaard.

Here’s a short film about the premises, the challenges and the process, which lead to the Hovedkasse we know today.

http://www.youtube.com/watch?v=Q52J8V-SizM

I 2007/2008 blev tegnestuen inviteret af 2 +1 Idébureau at deltage i moderniseringen af Københavns Rådhus gamle Hovedkasse – Martin Nyrops værk fra 1905 blev i gamle dage brugt til omsætning af valutaindtjening og opbevaring af værdipapirer.

Hånd i hånd med multi-talent designer Jesper Sønderaas, udviklede vi konceptet for renoveringen af Hovedkassen – i dag et ”state-of-the-art” konferencerum med advancerede funktioner. Vi stod primært for både gennemførelsen og koordineringen på stedet samt oprettelsen af skræddersyede design elementer (skillevægge, receptionsdisk, kabinetter …)

Vores mål var at udvide viften af Rådhusets attraktioner ved at lade Hovedkassen skriver sig ind i rækken af husets mest kendte seværdigheder: Magistratsalen, Rådhushallen, Bryllupssalen, Festsalen … for at nævne nogle få.

Hovekassen blev indviet i efteråret 2008 af tidligere Overborgmester Ritt Bjerregaard.

Nedenstående vises filmen, hvor vi fortæller om konteksten, udfordringerne og processen, som førte til den Hovedkasse vi i dag benytter.

http://www.youtube.com/watch?v=Q52J8V-SizM

Pocket park project launched

In the spring of 2011 the studio was contracted by “Sammen om Sydhavnen” to create a distinctive gate to Borgbjergsvej.

Borgbjergsvej 1 is the entrance to the old Sydhavn. The lot on which the project will be erected is located at the corner of two busy roads and though the place today marks the beginning of Borgbjergsvej as Sydhavn’s sole shopping stroll, there are no indications of any social public space.

Our intervention focuses on / aim to:

– creating a visually attractive gate to the neighborhood

– creating opportunities for meetings and stay in the urban space

Taken into consideration these 2 concerns lead to the design of a ‘pocket park’ – a small green area in the middle of town. The luscious vegetation of the square meeting both the æsthetics and the social criteria, while being environmentally friendly and a kind of buffer zone between the heavy traffic of the Sydhavnsgade/Enghavevej junction and the more peaceful pace experienced along Borgbjergsvej.

The “pocket park” consists of a combination of wooden benches and sculptural boxes, each containing a fruit tree.

The boxes were conceived so that they would be both conspicuous from afar and appealing to the public, thus being a new focal point at this strategic location.

The project is set to start medio march 2012.

I foråret 2011 indgik Sammen om Sydhaven en aftale med vores tegnestue om at skabe et markant indgangsparti til Borgbjergsvej.

Borgbjergsvej 1, er indgangspartiet til ‘det gamle Sydhavnen’. Matriklen ligger på hjørnet mellem to trafikerede veje og selvom stedet i dag, markerer begyndelsen til Borgbjergsvej, som er Sydhavnens lokale handelsgade, er der ingen indikationer på et socialt byrum.

Vores forslag til matriklen lægger vægt på to områder:

– At skabe et visuelt smukt indgangsparti

– At skabe mulighed for møder og ophold i byrummet.

Efter flere ideer, er det besluttet, at bygge en ‘lommepark’: et lille grønt område midt i byen. Lommeparken opfylder både kriterierne for det æstetiske og det sociale og er tillige klimavenlig samt trafik-skærmende. Den frodige vegetation skaber nemlig en slags buffer zone mellem den tunge trafik ved Sydhavnsgade / Enghavevej krydset og den mere fredelige tempo oplevet langs Borgbjergsvej.

 Lommeparken består af en kombination af træbænke og skulpturelle plantekasser, som hver indeholder et frugttræ.

Kasserne er udformet således, at de både er iøjnefaldende og er en visuel appetitvækker for selve pladsen, hvilket er et nyt brændpunkt på dette strategiske sted.

Projektet er sat til at starte medio marts 2012.

http://www.sammenomsydhavnen.dk/byudvikling/butikker/borgbjergsvej-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s