Limited Edition

I foråret indledte vi et samarbejde med billedkunstneren André Lundquist, som ville afprøve at have sine elegante værker på nyt medie. Han var interesseret i at arbejde med glas og keramik især. Det førte til en limited edition af krus med hans smukke malerier og et begrænset antal serigrafier på glas. Serigrafi på glas sker ved at trykke glasmaling igennem en silkeramme, hvor der på traditionel vis er lavet et print af det billede man vil have overført på glasset.
For krus anvendes en anden teknik for at overføre billedet på. Krusene er speciel fremstillet så deres overflade ved høj temperatur kan modtage printfarverne.

Krusene kan købes ved at henvende sig på info@le-design-studio.com eller købes direkte hos kunstnerens atelier – Randersgade 37 på Østerbro.

Krus koster kr-160 / stk.

In the spring, we initiated a collaboration with visual artist André Lundquist, who wanted to try having his elegant works of new media. He was interested in working with glass and ceramics in particular. This led to a limited edition of mugs with his beautiful paintings on and a limited number of screen prints on glass. Screen printing on glass is achieved the traditional way ​​by pressing glass paint through a silk frame.
For mugs a different technique was used to transfer the images. Mugs are custom made so that their surface can receive print colors when heated at very high temperature.

Mugs can be purchased by contacting us at info@le-design-studio.com or purchased directly from the artist’s studio – Randersgade 37 in Copenhagen.

Mugs cost Dk-160 / pc.

Serigrafier / Screen prints

SOLGT / SOLD

Handmade note / sketchbooks

Handmade note / sketchbooks are available for purchase.

I create and cover them with discarded printed fabrics. The pictures feature a fabric with black peacock feathers.

Håndindbundne bøger til salg.

Jeg laver og betrækker dem med kasserede trykte tekstiler / gamle stofrester.

De vedhæftede billeder viser et stof med sorte påfuglfjer.